Вчена рада ДЗ ДМА

Вітаємо Вас на сайті вченої ради ДЗ ДМА!


Вчена рада є колегіальним органом управління ДЗ ДМА.

Вчена рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Постановами Кабінету Міністрів України, іншими законодавчими актами України, нормативними документами Міністерства освіти і науки України, іншими нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Статутом ДЗ ДМА та Положенням "Про вчену раду ДМА".

Керівництво роботою вченої ради здійснюють Голова вченої ради, його заступник і учений секретар.

Голова вченої ради ДЗ ДМА - Т.О. Перцева, ректор, член-кореспондент НАМН України, д.мед.н., професор.

Заступник голови вченої ради ДЗ ДМА - І.С. Шпонька, перший проректор, д.мед.н., професор.

Учений секретар вченої ради ДЗ ДМА - Н.М. Онул, д.мед.н., професор.